Nieuwe Hembrug

Deze week officieel gestart met bouwtoezicht en projectondersteuning op het Nieuwe Hembrug terrein!

Het Hembrugterrein

is een voormalige munitiefabriek middenin de Stelling van Amsterdam, tussen het Noordzeekanaal en de Zaan. Het gebied is 42,5 hectare groot en was in gebruik tussen 1897 en 2003. Er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen in een mysterieuze en bosrijke omgeving met bijzondere natuur- historische waarden. Vloeroppervlakte: 90.000 m2 in gevarieerde schaal en maat. Vanwege renovatie- werkzaamheden is het terrein (nog) niet vrij toegankelijk.

Geschiedenis

Meer dan een eeuw lang is op Nieuw Hembrug munitie gemaakt, in het diepste geheim, in zwaar beveiligde gebouwen die over het hele terrein verspreid staan. Het terrein – toen nog bekend als het Hembrugterrein – vormde letterlijk en figuurlijk het hart van de stelling van Amsterdam. Bij eventuele vijandelijke belegering kon de stelling dus in eigen munitieproductie voorzien.

Einde munitieproductie Langzamerhand werd het steeds minder belangrijk voor Nederland om eigen munitie te produceren. In het jaar 2000 verliet Defensie het terrein en in 2003 sloot ook munitieproducent Eurometaal zijn deuren.
Mysterieus en avontuurlijk Nog altijd ademt Nieuw Hembrug een mysterieuze en avontuurlijke sfeer. Ook al staan de gebouwen, waar ooit duizenden mensen werkten, nu leeg en raken ze steeds verder in verval.
Naamgeving Nieuw Hembrug verwijst in naam naar de Hembrug die in 1983 plaatsmaakte voor een spoortunnel. Het woord Hem verwijst naar de oorspronkelijke naam van dit terrein, toen nog een buitendijks eiland.

Herontwikkeling

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad spannen zich gezamenlijk in voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Daartoe ondertekenden zij in mei 2012 een Afsprakenkader met daarin:

  • de hoofddoelen van de herontwikkeling
  • de rol- en taakverdeling tussen de drie partijen.

De afspraken zijn gericht op een flexibel proces waarin we werkende weg de beste aanpak vinden om het voormalige defensieterrein weer toegankelijk te maken.

Samengevat zijn zes gemeenschappelijke doelen voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein geformuleerd:

  1. Het Hembrugterrein teruggeven aan stad en regio; Nieuw Hembrug wordt een bedrijvig, gemengd terrein met een grote publieke waarde.
  2. Bodemverontreiniging functiegericht en innovatief saneren en duurzaam gebruik van de ondergrond.
  3. Cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten optimaal benutten.
  4. Monumenten krijgen een nieuw leven; behoud en herstel van monumenten dankzij hergebruik.
  5. Natuur wordt toegankelijk; de natuurwaarden van het terrein blijven behouden en worden met de herontwikkeling zover mogelijk toegankelijk gemaakt voor de bevolking.
  6. Nieuw Hembrug ontsluiten; het Hembrugterrein wordt goed bereikbaar en openbaar toegankelijk.